Użytkowanie i Konserwacja - KebonyPolska

Użytkowanie i Konserwacja

1. Główne zastosowania

Kebony® to najlepszy wybór materiału do zastosowań zewnętrznych, gdzie ważna jest trwałość, właściwości środowiskowe i niskie koszty utrzymania. Kebony jest produkowany z drewna pozyskiwanego w sposób zrównoważony i impregnowany nietoksyczną cieczą pochodzenia biologicznego. Powstały polimer jest trwale związany wewnątrz włókien drzewnych, tworząc stabilne, twarde i trwałe drewno.

2. Bezpieczeństwo

Kebony jest przyjazny dla środowiska i nietoksyczny, zarówno podczas użytkowania, jak i po utylizacji.

3. Obróbka / dalsze przetwarzanie

Drewno Kebony może być obrabiane przy użyciu zwykłych narzędzi i maszyn do obróbki twardego drewna. Kebony Character nie jest przeznaczone do dalszej obróbki powierzchniowej. Kebony Clear może być szlifowane, szczotkowane, strugane i profilowane bez wpływu na wydajność i trwałość.

4. Stabilność wymiarowa

Kebony to naturalny produkt drewniany, co oznacza, że będzie on pęczniał i kurczył się pod wpływem zmian wilgotności. Jednak proces produkcji Kebony znacznie zwiększa stabilność wymiarową drewna. Maksymalne pęcznienie desek od całkowitego wyschnięcia do całkowitego nasycenia wodą wynosi:

 

  • 6% szerokości deski dla Kebony Character
  • 4% dla Kebony Clear.

5. Wygląd i obróbka powierzchni (po montażu)

Deski Kebony mają głęboki brązowy kolor, który z czasem zmienia się w srebrno-szarą patynę. Szybkość tego procesu zależy od warunków ekspozycji i rodzaju zastosowania. Zwykle proces ten zachodzi stopniowo, ale intensywna ekspozycja na światło słoneczne i deszcz przyspiesza ten proces. Zmiana wyglądu nie ma wpływu na odporność na gnicie lub inne właściwości techniczne produktu. Obróbka powierzchni olejem, bejcą lub farbą zmniejszy efekt szarzenia lub zmieni kolor instalacji:

 

Wszystkie produkty Kebony mogą być zabezpieczane powierzchniowo w przypadkach, gdy pożądane jest zachowanie oryginalnego koloru tak długo, jak to możliwe.


W przypadku nakładania powłoki powierzchniowej należy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta powłoki.

6. Kebony + metale

Cynk

 

O ile osprzęt ze stali nierdzewnej jest rozwiązaniem najlepszym, Kebony może być wykorzystywane z osprzętem aluminiowym, emaliowanym, malowanym proszkowo lub foliowanym bez obawy o przebarwienia. Jednak w niektórych przypadkach spływ wody powierzchniowej z Kebony może spowodować odbarwienie pobliskich materiałów. Może to na przykład spowodować czarne plamy na armaturze cynkowej. Jest to główny powód, dla którego wymagane są elementy mocujące ze stali nierdzewnej. Może to spowodować czarne przebarwienia drewna.

Miedź

 

Woda spływająca z desek Kebony na części miedziane może powodować zmiany koloru na powierzchniach miedzianych; ponieważ Kebony utrzymuje połysk miedzi, podczas gdy miedź normalnie utlenia się do ciemnozielonego lub czarnego koloru powierzchni.

Kebony nie ponosi odpowiedzialności za produkty, które nie zostały wyprodukowane przez Kebony.

7. Pielęgnacja drewna Kebony

Bezpieczeństwo podczas korzystania ze środków czyszczących

Instrukcje umieszczone na etykietach środków czyszczących powinny być ściśle przestrzegane w zakresie użytkowania, środków ostrożności i utylizacji odpadów. Podczas korzystania ze środków czyszczących należy zapoznać się z wytycznymi producenta dotyczącymi obsługi i stosowania. Nie należy stosować środków czyszczących o pH wyższym niż 12. Zawsze zaleca się najpierw przetestować środek czyszczący w niewidocznym miejscu.

Stosowanie myjek wysokociśnieniowych

Firma Kebony nie zaleca mycia swoich produktów pod wysokim ciśnieniem. Deski Kebony można jednak myć myjkami wysokociśnieniowymi wyposażonymi w odpowiednie szczotki, które redukują i rozpraszają strumień wody do bezpiecznego poziomu. Strumień wody z myjek wysokociśnieniowych nigdy nie powinien być kierowany bezpośrednio na powierzchnię drewna. Należy zachować bezpieczną odległość od powierzchni drewna.

Czyszczenie powierzchni

Usuwanie osadów brudu, piasku i innych cząstek odbywa się po prostu za pomocą szczoteczki i wody.

Zanieczyszczenia powierzchni pleśnią lub glonami można usunąć poprzez szczotkowanie i mycie wodą zawierającą zwykłe domowe środki czyszczące lub detergenty odpowiednie do zewnętrznego czyszczenia w gospodarstwie domowym.

Należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących środków czyszczących. Kebony zaleca spłukiwanie czystą wodą po usunięciu wszystkich osadów z powierzchni za pomocą środka czyszczącego.

Aby usunąć czarne plamy i przebarwienia spowodowane przez nieodpowiednie części wykonane z metali, takich jak cynk i żelazo, powierzchnie można czyścić kwasem szczawiowym. Należy przestrzegać instrukcji producenta. Takie silne środki czyszczące mogą rozjaśnić kolor powierzchni deski Kebony do nieco jaśniejszego wyglądu niż pierwotny wygląd podczas instalacji. Możesz wybrać, czy chcesz wyczyścić uszkodzone obszary, czy wyczyścić całą powierzchnię, pamiętając, że spowoduje to rozjaśnienie koloru powierzchni. Pamiętaj, aby po czyszczeniu dokładnie spłukać powierzchnię czystą wodą.

8. Przechowywanie

Deski Kebony powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu lub całkowicie i szczelnie przykryte folią ochronną (np. plandeką) przed montażem.

9. Usuwanie odpadów

Odpady z desek Kebony można utylizować w taki sam sposób jak surowe drewno. Kebony można palić jak surowe drewno.

10. Odnośniki

Inne dokumenty Kebony można pobrać z naszej strony z danymi technicznymi.

Arkusze danych produktu
Arkusz danych materiałowych
Wytyczne dotyczące instalacji
Karty charakterystyki materiałów

Zapraszamy również na oficjalną stronę kebony.com